Którym gatunkom owoców przybyło jesienią najwięcej konsumentów? – dane z 3 lat