Core Team jako forum współpracy sektora ogrodniczego