3 na 4 Polaków jest zainteresowana samozbiorami owoców i warzyw