Wspieramy rolników sercem, a powinniśmy rozumem - brakuje edukacji żywieniowej