Podsumowanie sezonu 2023 - spotkanie prasowe sektora ogrodniczego i Kantar Polska