Aktualności
Pod auspicjami Core Team odbyło się spotkanie ekspertów branży sadowniczej. Zainicjowało prace nad wspólną oceną sytuacji w sadach. Celem nadrzędnym jest wypracowanie zwyczaju wspólnej branżowej komunikacji, tego pod czym wszyscy się podpiszą. Szczegóły w materiale „Szan...

5 lipca 2024

Aktualności
W ramach prac Jabłkowego CORE TEAMu podjęto wysiłek uzgodnienia oceny sytuacji w branży sadowniczej i oszacowania wielkości tegorocznych plonów. Szczegóły w materiale „Szanujmy owoce z polskich sadów”, a poniżej wywiad z dr Andrzejem Soską, sadownikiem i doradcą, Soska K...

5 lipca 2024

Aktualności
Podsumowania aktualnej sytuacji w krajowych sadach podjęło się grono sadowników, doradców, przedstawicieli świata nauki oraz organizacji producenckich i branżowych. Szczegóły w materiale „Szanujmy owoce z polskich sadów”. Poniżej szersza refleksja Krzysztofa Czarneckiego...

5 lipca 2024